Untitled Document
  솔레노이드밸브
  자동밸브
  Actuator
  압력스위치
  수동밸브
  레귤레이터
  플로우&수위조절스위치
  (UV,압력,온도)센서류
  기업고객
  가정용 난방밸브
 
현재위치:  > 플로우&수위조절스위치
플로우&수위조절스위치
  5
정렬 :    낮은가격 | 높은가격 | 상품명 | 제조사 | 신상품    
PA-90/FLOW METERS/부유식 면적 유량계
57,000원
KOMETER
KOREA
1%
PA-91/FLOW METERS/부유식 면적 유량계/아크릴유량계
46,000원
KOMETER
KOREA
1%
장바구니 담기
PA-80/FLOW METERS/부유식 면적 유량계/아크릴유량계
43,000원
KOMETER
KOREA
1%
장바구니 담기
PA-81-V /FLOW METERS/부유식 면적 유량계/유량조절형유량계
50,000원
KOMETER
KOREA
1%
플로우스위치/유량스위치/HFS-15/HFS-20/HFS-25
40,000
28,000원
Auto-M
KOREA
1%
 
1 
 
Copyright ⓒ 2010 밸브마켓 All rights reserved.
전화 : 010-4968-6500 FAX : 02-6005-9209
Contact auto.m@daum.net for more information.
법인명(상호):오토엠 주소:08278 서울특별시 구로구 경인로54길 4 (구로동) 구로유통상가 D-202
사업자 등록번호 안내 [113-23-48880] / 통신판매업 신고 제 2013-서울구로-0864호[사업자정보확인]
개인정보관리책임자 :남기창(autovalve9@gmail.com) / 대표자(성명):지인숙